Hoffmann Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Dotacja na kapitał obrotowy dla Hoffmann Sp. z o.o. w Śmiglu”

 

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.  Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N) w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Planowany efekt: Niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

 

Wartość projektu: 206 323,32 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE: 206 323,32 zł