Odznaczenie długoletniego pracownika

Bardzo przyjemne zadanie przypadło szefowi firmy, Gerhardowi Hoffmannowi, w dniu 16.06.2014 r. w siedzibie spółki w Seßlach. Długoletni pracownik, Torsten Biebl, odznaczony został za swoją 25-letnią wierną służbę przedsiębiorstwu. Dyplom i upominki na ręce jubilata złożył osobiście pan Hoffmann.

 

IMAG0205