Hoffmann Federkerne

Hoffmann Sp. z o.o.
ul. Leszczyńska 24a
64-030 Śmigiel

tel.: +48 (0) 65 511 78 50
Faks: +48 (0) 65 518 07 93

www.hoffmannsprings.eu
info@hoffmannsprings.pl

Zapraszamy do skontaktowania się z nami!

Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Hoffmann

Prezes Zarządu

tel.:+48 65 511 78 50
.
g.hoffmann@hoffmannsprings.eu

Sebastian Fornalik

Członek zarządu

tel.: +48 65 511 48 50
tel. kom: +48 601 565 146
s.fornalik@hoffmannsprings.pl

Małgorzata Bulińska-Fornalik

Prokurent

tel.: +48 65 511 78 50
tel. kom: +48 725 725 791
m.fornalik@hoffmannsprings.pl

 

Marcin Łęczyński

Kierownik produkcji

tel.: +48 65 511 78 50
tel. kom: +48 609 602 786
order@hoffmannsprings.pl

Szymon Ziętkiewicz

Kierownik produkcji

tel.: +48 65 511 78 50
tel. kom: +48 609 602 786
order@hoffmannsprings.pl

 

 

Marcin Łukaszewicz

Kierownik produkcji

tel.: +48 65 511 78 50
tel. kom: +48 609 602 786
order@hoffmannsprings.pl

 

 

Karolina Bulińska

Kierownik Biura

tel.: +48 65 511 78 50
tel. kom: +48 726 303 002
k.bulinska@hoffmannsprings.pl

 

Karolina Wojtkowiak

Karolina Wojtkowiak

tel.: +48 65 511 78 50
tel. kom: 48 661 904 949
k.wojtkowiak@hoffmannsprings.pl

 

Joanna Ziętkiewicz

Kierownik Działu Sprzedaży i Zakupu

tel.: +48 65 511 78 50
tel. kom: +48 781 300 703
info@hoffmannsprings.pl

 

Marta Lewandowska

Specjalista d/s Sprzedaży i Zakupu

tel.: +48 65 511 78 50
tel. kom: +48 725 303 001
m.lewandowska@hoffmannsprings.pl

 


Administratorem danych osobowych jest Hoffmann  Sp. z o.o., z siedzibą w Śmiglu, ul. Leszczyńska 24A,

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane do nas (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na korespondencję. Osoba fizyczna ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (pole wymagane)

Firma

Adres e-mail (pole wymagane)

Temat

Wiadomość

Dojazd do firmy

Kontakt / Contact

 

Hoffmann Sp. z o.o.

ul. Leszczyńska 24a
64-030 Śmigiel

tel.: +48 (0) 65 511 78 50
Faks: +48 (0) 65 518 07 93

www.hoffmannsprings.eu
info@hoffmannsprings.pl

 

Administrator danych

Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Hoffmann Sp. z o.o.  Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej: www.hoffmannsprings.eu

Cele przetwarzania
Dane będą przetwarzane w celach kontaktowych i korespondencyjnych oraz rekrutacyjnych, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Jest to  realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji.

Prawa osoby której dane dotyczą
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych
Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.