Hoffmann Federkerne

Hoffmann Sp. z o.o.

ul. Leszczyńska 24a

64-030 Śmigiel

www.hoffmannsprings.eu

info@hoffmannsprings.pl

Zapraszamy do skontaktowania się z nami!

Dipl.-Ing. (FH) Gerhard Hoffmann

Sebastian Fornalik

Członek zarządu

tel. kom: +48 601 565 146

s.fornalik@hoffmannsprings.pl

Małgorzata Bulińska-Fornalik

Prokurent

tel. kom: +48 665 888 308

m.fornalik@hoffmannsprings.pl

 

 

Marcin Łęczyński

Kierownik produkcji

tel. kom: +48 725 886 616

order@hoffmannsprings.pl

 

Szymon Ziętkiewicz

Kierownik produkcji

tel. kom: +48 609 602 786

order@hoffmannsprings.pl

 

 

 

Marcin Łukaszewicz

Kierownik produkcji

tel. kom: +48 609 602 786

order@hoffmannsprings.pl

 

 

 

Karolina Bulińska

Kierownik Biura

tel. kom: +48 663 815 110

k.bulinska@hoffmannsprings.pl

 

 

Karolina Wojtkowiak

Karolina Wojtkowiak

tel. kom: 48 661 904 949

k.wojtkowiak@hoffmannsprings.pl

 

Joanna Ziętkiewicz

Kierownik Działu Sprzedaży i Zakupu

tel. kom: +48 781 300 703

info@hoffmannsprings.pl

 

 

Marta Lewandowska

Specjalista d/s Sprzedaży i Zakupu

tel. kom: +48 663 224 110

m.lewandowska@hoffmannsprings.pl

 

 


Administratorem danych osobowych jest Hoffmann  Sp. z o.o., z siedzibą w Śmiglu, ul. Leszczyńska 24A,

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane do nas (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na korespondencję. Osoba fizyczna ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Formularz kontaktowy

  Imię i nazwisko (pole wymagane)

  Firma

  Adres e-mail (pole wymagane)

  Temat

  Wiadomość

  Dojazd do firmy

  Administrator danych

  Informujemy, że administratorem Państwa danych jest Hoffmann Sp. z o.o.  Aktualny kontakt z administratorem można znaleźć na stronie internetowej: www.hoffmannsprings.eu

  Cele przetwarzania
  Dane będą przetwarzane w celach kontaktowych i korespondencyjnych oraz rekrutacyjnych, na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.. Jest to  realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji.

  Prawa osoby której dane dotyczą
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności administratora na rynku i realizowania przez niego celów, do których dane zostały udostępnione. Informujemy, że osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych.

  Odbiorcy i przekazywanie danych osobowych
  Dane osobowe mogą zostać przekazane przez administratora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przedsiębiorcom stale współpracującym z administratorem na podstawie zawartych umów, podmiotom powiązanym kapitałowo z administratorem i instytucjom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami, w tym biurom informacji gospodarczej i instytucjom utworzonym na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.